İnşaat dirəkləri / METAK - Geniş profilli ticarət və sənaye şirkəti

İnşaat dirəkləri

Taxtabənd sisteminin mərkəzi dayağı

İnşaat dirəkləri

İnşaat dirəkləri 3,5-6 m hündürlüyündə taxtabənd sisteminin mərkəzi dayaq hissəsi olmaqla bütün konstruksiyanın dayağını təmin edir. Dirəyin hündürlüyü çöl yivli muftanın və qıfıl ilə bağlanan daxili borunun yerdəyişməsi ilə nizamlanır.

Bizim dirəklərdə xarici və daxili borular arasında boşluqların demək olar ki, olmaması sınma təhlükəsini xeyli azaldır.

İnşaat dirəkləri
Maksimal uzunluq, m 3,50 4,00 5,00 5,50 5,85
Minimal uzunluq, m 2,10 2,60 3,60 3,60 4,10
Alt dayağın uzunluğu, m 1,50 2,00 2,00 2,50 3,00
Üst dayağın uzunluğu, m 2,00 2,00 3,00 3,50 3,00
İstifadə olunan boruların ölçüləri
Aşağı dayaq hissəsi Ø 57x2mm Ø 57x3mm
Yuxarı dayaq hissəsi Ø 48x2mm Ø 48x3mm
logo

1997-ci ildən fəaliyyət göstərən əsl Azərbaycan brendi

ƏLAQƏ

Böyük Şor 15 A, AZ1029
Bakı, Azərbaycan

958

office@metak.az
© 2024 METAK