İkitavr / METAK - Geniş profilli ticarət və sənaye şirkəti
İkitavr

İkitavr

İkitavr - qara prokatdan olan konstruksiya elementlərin standart profili, en kəsiyi "H" olaraq hazırlanır.İkitavrlı profilin balkası analoji en kəsiyi olan kvadrat profilin balkasından daha sərt və möhkəmdir və şvellerin möhkəmliyindən artıqdır. lakin, eyni en kəsiyi olan yumru boru ilə müqaisədə ikitavrın burulmaya qarşı dözümlüyü qat-qat aşağıdır. İkitavrlı metal balkadan metal qurğularda, körpü konstruksiyalarında geniş istifadə olunur. Həmçinin, ikitavrlı polad balkalardan yeraltı, lift və sair şaxtalarının, avtomobil və vaqon qayırma sənayəsində istifadə olunur. İPE və HEA standartlarına uyğun istehsal olunur.

logo

1997-ci ildən fəaliyyət göstərən əsl Azərbaycan brendi

ƏLAQƏ

Böyük Şor 15 A, AZ1029
Bakı, Azərbaycan

958

office@metak.az
© 2024 METAK