Sinklənmiş məftil

Sinklənmiş məftil

Sinklənmiş məftil (sim) - nazik, uzun və əyilə bilən, en kəsiyi dairəvi olaraq hazırlanmış və sink təbəqə ilə örtülmüş metal məhsuludur. Sinklənmiş məftillərin istismar müddəti sink örtüyünün yüksək sıxlığı sayəsində azkarbonlu məftillərdən 3 dəfə artıqdır və korroziyaya qarşı daha davamlıdır. Məftillərdən tikintintidən başlayaraq bağçılığa qədər bir çox sahələrdə geniş istifadə olunur.
logo

1997-ci ildən fəaliyyət göstərən əsl Azərbaycan brendi

ƏLAQƏ

Böyük Şor 15 A, AZ1029
Bakı, Azərbaycan

+994 (12) 958

office@metak.az
© 2023 METAK